Snurken: De Oorzaken En Behandelingen

Snurken: De Oorzaken En Behandelingen

Snurken is het hese of harde geluid dat ontstaat wanneer de lucht niet vrij door de luchtweg kan stromen als je in- en uitademt tijdens de slaap. 

Wanneer je indommelt en van een lichte slaap overgaat in een diepe slaap, ontspannen de spieren in het gehemelte, de tong en de keel zich. De weefsels in je keel kunnen zo ontspannen dat ze je luchtweg gedeeltelijk blokkeren en gaan trillen. Wanneer de luchtweg vernauwd of gedeeltelijk geblokkeerd is, zorgt de ademhaling ervoor dat de weefsels van de bovenste luchtweg gaan trillen, wat resulteert in het geluid dat je hoort wanneer iemand snurkt.

‘’Dus: hoe nauwer je luchtweg, hoe krachtiger de luchtstroom wordt, wat de weefseltrilling verhoogt, waardoor je snurken luider wordt.’’

Bijna iedereen snurkt wel eens. Gewoonlijk snurken komt voor bij ongeveer 40% van de volwassen vrouwen en 57% van de volwassen mannen. Snurken kan het gevolg zijn van iemands natuurlijke anatomie en gewicht, of van gedragingen zoals alcohol drinken of slapen in een bepaalde houding. Snurken kan echter ook worden veroorzaakt door de slaapstoornis ‘obstructieve slaapapneu’, die de slaap verstoort en kan leiden tot andere gezondheidsproblemen. 

Inzicht in de verschillende oorzaken van snurken kan je helpen bepalen of je snurken iets is waar je zich zorgen over moet maken, en welke stappen je kunt nemen om het aan te pakken. Zijn er enkel een paar veranderingen in je levensstijl nodig of gaat het om een serieuzere oorzaak waar medische hulpmiddelen of operaties voor nodig zijn om van je snurken af te komen? Lees dat in deze blog.

 

Obstructieve slaapapneu

Snurken wordt vaak geassocieerd met een slaapstoornis genaamd obstructieve slaapapneu (OSA). Niet alle snurkers hebben OSA, maar de meeste mensen met OSA snurken. OSA wordt vaak gekenmerkt door luid snurken, gevolgd door perioden van stilte waarin de ademhaling stopt of bijna stopt. Uiteindelijk kan deze vermindering of pauze van de ademhaling een signaal zijn dat je wakker moet worden, en je kunt wakker worden met een luid gesnurk of hijgend geluid. Als snurken gepaard gaat met een van de volgende symptomen, kan het een indicatie zijn om een arts te bezoeken voor verdere evaluatie voor OSA:

Tijdens de slaap:

 • Getroffen adempauzes
 • Hijgen of stikken
 • Pijn op de borst
 • Onrustige slaap
 • Luid snurken dat de slaap van je partner verstoort.

In de wakkere uren:

 • Keelpijn bij het ontwaken
 • Ochtend hoofdpijn
 • Overmatige slaperigheid overdag
 • Concentratieproblemen
 • Hoge bloeddruk
 • Bij kinderen; slechte aandachtsspanne, gedragsproblemen of slechte prestaties op school

Mensen met obstructieve slaapapneu ervaren gewoonlijk periodes waarin de ademhaling minstens vijf keer per uur slaap vertraagt of stopt. 

Gelukkig kan de behandeling van OSA de symptomen succesvol oplossen en het risico op schadelijke gezondheidseffecten verminderen. De behandeling van OSA omvat veranderingen in levensstijl, tandheelkundige apparatuur, chirurgie en het gebruik van CPAP-apparatuur (Continuous Positive Airway Pressure).

 

Wanneer naar de dokter gaan?

Snurken wordt vaak niet opgemerkt door de snurker zelf, maar eerder door een bedpartner of huisgenoot die de snurker attent maakt op het snurken en andere nachtelijke OSA-symptomen. 

Ga naar je arts als je een van de bovenstaande symptomen hebt. Deze kunnen erop wijzen dat je snurken verband houdt met obstructieve slaapapneu (OSA).

Het kan ook nuttig zijn om met een arts te praten als je snurken de slaap van je bedpartner beïnvloedt en je de mogelijkheden voor behandeling wilt onderzoeken.

Als je kind snurkt, vraag er dan naar bij je kinderarts. Kinderen kunnen ook OSA hebben. Neus- en keelproblemen - zoals vergrote amandelen - en obesitas kunnen de luchtwegen van een kind vaak vernauwen, waardoor je kind OSA kan ontwikkelen.

 

Oorzaken

Snurken kan worden veroorzaakt door een aantal factoren. De volgende aandoeningen kunnen de luchtweg aantasten en snurken veroorzaken:

De anatomie van je mond. 

Een laag, dik zacht gehemelte kan je luchtweg vernauwen. Mensen met overgewicht kunnen extra weefsel achter in hun keel hebben dat hun luchtwegen kan vernauwen. Ook als het driehoekige stukje weefsel dat aan het zachte gehemelte hangt (huig) langwerpig is, kan de luchtstroom worden belemmerd en het trillen toenemen.

Hoofd en nek anatomie.

De grootte en vorm van bepaalde structuren kunnen de luchtweg vernauwen en leiden tot snurken. Mensen snurken bijvoorbeeld eerder als ze een afwijkend septum hebben, waarbij de wand tussen de neusgaten gebogen of scheef naar één kant staat. Daarnaast kunnen gezwellen in de neusholte, poliepen genaamd, een kleine kaak en een vergrote tong of amandelen bijdragen aan snurken.

  Behandelmethoden hiervoor zijn chirurgie en tandheelkundige hulpmiddelen. Beide methoden zijn erop gericht de luchtstroom in en uit de luchtweg tijdens de slaap te vergroten.

Overgewicht.

Dit komt doordat de extra weefsel in de nek kan leiden tot een kleinere luchtweg en een verhoogde vatbaarheid voor luchtwegverzakking. 

  Gewichtsverlies kan het snurken verbeteren bij mensen met overgewicht. Uit een studie bleek dat mannen die ten minste zes pond verloren minder luid snurken, en met grotere gewichtsverliezen wordt geassocieerd met bijna eliminatie van snurken.

Alcoholgebruik en kalmerende medicijnen.

Alcohol voor het slapen gaan en andere kalmerende middelen veroorzaken snurken door het ontspannen van de spieren die het weefsel rond de luchtweg ondersteunen. Dus, chronische snurkers, met inbegrip van degenen met OSA, die alcohol drinken ervaren meer ernstige snurken.     

  Artsen adviseren alcohol en kalmerende medicijnen tijdens de uren voorafgaand het slapen te vermijden om het snurken te verminderen. 

Roken.

Sigaretten roken is een andere risicofactor voor snurken. Het is niet precies duidelijk waarom mensen die roken meer kans hebben om te snurken, maar onderzoekers stellen voor dat het te wijten kan zijn aan ontsteking van de bovenste luchtwegen en oedeem bij rokers. 

  Stoppen met roken blijkt het snurken te verbeteren, maar dat kan tijd kosten. Een studie toonde aan dat het snurken hoog bleef bij mensen die onlangs stopten, maar binnen vier jaar daalde tot het niveau van mensen die nooit hadden gerookt.

Neusproblemen. 

Een verstopte neus tijdens de slaap kan leiden tot snurken doordat de luchtstroom door de luchtwegen wordt beperkt en de luchtweg dichtslibt. Allergie of infectie zijn de meest voorkomende oorzaken van neusverstopping, maar ook een droge lucht of een afwijkend tussenschot kunnen een rol spelen. Als deze aandoeningen na verloop van tijd aanhouden, kan neusverstopping chronisch worden en leiden tot gewoon snurken. Uit een onderzoek onder volwassenen van middelbare leeftijd bleek dat degenen die aangaven dat ze 's nachts "(bijna) altijd" last hadden van neusverstopping, drie keer zoveel kans hadden om gewoonte snurkers te zijn.

  Behandeling voor snurken als gevolg van chronische congestie hangt af van de oorzaak, maar kan met behulp van nasale decongestiva of nasale steroïden.

Slaaphouding.

Snurken komt vaker voor wanneer je op je rug slaapt. Wanneer je op je rug ligt, trekt de zwaartekracht de weefsels rond je luchtwegen naar beneden, waardoor de luchtweg nauwer wordt. Uit onderzoek bij snurkers is gebleken dat de frequentie en intensiteit van het snurken bij sommige patiënten afneemt wanneer zij op hun zij liggen.

  Er zijn verschillende benaderingen van positietherapie om snurken en slaapapneu te behandelen. Positietherapie moedigt slapers aan om niet op hun rug te slapen. Daartoe behoren aangepaste nachthemden, laterale slaapkussens en positiewekkers.

Hypothyreoïdie.

Hypothyreoïdie is een aandoening waarbij de schildklier onvoldoende functioneert en niet genoeg schildklierhormoon produceert. Indien onbehandeld, het leidt tot symptomen zoals een gezwollen gezicht, hese stem, langzame spraak, en trage hartslag. Het kan ook bijdragen tot snurken. Onderzoekers deden slaaponderzoek bij twintig hypothyreoïdie-patiënten en ontdekten dat ze allemaal snurkten. 

  De behandeling van hypothyreoïdie bestaat uit het nemen van een medicijn dat het tekort aan schildklierhormoon vervangt.

Veroudering.

Oudere leeftijd wordt in verband gebracht met een aantal slaapveranderingen, waaronder meer snurken. De tong en de spieren die de luchtwegen omringen kunnen zwakker worden naarmate we ouder worden. 

  Het doen van mond- en keeloefeningen, ook wel myofunctionele therapie genoemd, kan het snurken als gevolg van zwakke spieren verminderen en de intensiteit en frequentie van snurken vermindert.

 

 

Oorzaak en behandelingen

 • Tong blokkeert gedeeltelijk de achterkant van je keel: een apparaat dat je in je mond draagt om je tong naar voren te brengen (mandibulair schuifapparaat).
 • De mond valt open als je slaapt: een kinbandje om je mond dicht te houden, of een apparaatje dat je in je mond draagt om je door je neus te laten ademen terwijl je slaapt (vestibulair schild).
 • Vernauwde ruimte in je keel: een snurkbeugel die ervoor zorgt dat er meer ruimte in je keel ontstaat.
 • Verstopte of nauwe luchtwegen in je neus: speciale hulpmiddelen (neusdilatatoren) of strips die je neus openhouden terwijl je slaapt. Probeer eens ons 3-in-1 anti snurk set pro!

 

Complicaties

Habitueel snurken kan meer zijn dan alleen maar vervelend, als het snurken jou (en evt je partners) nachtrust verstoord kan dit ook zeer nadelige lichamelijke en geestelijke gevolgen hebben op jou/jullie gezondheid. Als snurken wordt geassocieerd met OSA, kunt je het risico lopen op nog extremere complicaties en zou je je huisarts moeten raadplegen.